Døgnbemannet vakttelefon

Supersugere

Våre Supersugere tar seg av de virkelig tøffe oppgavene.  Dette er maskiner som kan suge ulike typer masser – også grove og tørre materialer. Disse kan også benyttes for å blåse forskjellige masser, f.eks. singel, over lengre distanser.  De er super maskiner som sparer kunden for mye arbeid og gjør jobben på en effektiv måte.

Ved hjelp av en spesialslange med roterende stuss er disse meget godt egnet for å grave/fjerne løse masser på en skånsom måte – f.eks. rundt grunnmurer, tankanlegg, kabler og rør.