Døgnbemannet vakttelefon

Spyling

Vi tilbyr en moderne park med 11 spylebiler, lokalisert i hele Trøndelag. Dette er spesialmaskiner som benyttes for spyling/rengjøring av rørledninger og tanker, tette avløp og suging av ulike materialer.  Dette kan være tømming av sandfang, slam og fettutskillere og annet flytende industriavfall. Spylebilene er godt utstyrt med slanger og dyser med ulike dimensjoner.

Vi kan rengjøre alt fra parkeringskjellere, vaskeanlegg, hyttetanker, tuneller, festivaldoer, fettutskillere, rotkutting i rør og private avløpsanlegg.