Døgnbemannet vakttelefon

Slamsuging

Våre 17 slamsugere, hvorav 6 er ADR-godkjente, tilbyr tømming, kontroll og rengjøring av alle typer sandfang, tanker og oljeutskillere.

Henting av sloppvann, olje og septik fra båter er også en stor del av vår oppdragsmengde. Vi bistår også landbruket med kontroll og tømming og rengjøring av gårdstanker til drivstoff.

Vi er sertifisert for inspeksjon og håndtering av tanker og sørger for at alt foregår etter gjeldende lovverk.