Døgnbemannet vakttelefon

Rørfornying

Rørutbedring

På gamle soil-/jernrør oppstår det ofte korrosjon, som på sikt kan føre til tetting og mangel på god flyt. Her kan vi bistå med innvending sliping og rekondisjonering. Ved hjelp av renseverktøy som kjetting, Smart Spider© og sliperedskaper, kan vi utbedre rørene og forlenge levetiden, uten å bytte de ut.

 

 

Rørfornying

Rørfornying vil si at man rehabiliterer og forbedrer vann- og avløpsrør. Enklere forklart så betyr det å lage nye rør inne i de gamle. Vi kan reparere rør uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger. Vi kommer til røret fra eksempelvis utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluker på stammer. Forutsetning er at disse er dimensjonert for arbeidet som skal utføres.