Døgnbemannet vakttelefon

God Flyt Logo
Vårt solide samarbeid gir oss unik kompetanse og erfaring. Sammen er vi markedsledende i Midt-Norge innen vann og avløp.

Våre tjenester

I God flyt har vi et unikt samarbeid som gjør oss i stand til å levere industriledende tjenester i hele Midt-Norge. Vi har en bred og moderne utstyrspark, utfører solid arbeid – med fokus på miljø og bærekraft.

Spyling

Spyling av alle typer rør, avløp, spillvann, overvann og drenering.

Slamsuging

Slamsuging

Tømming og rengjøring av alle typer inn- og utvendige sandfang, samt tømming av oljeutskillere, septiktanker og minirenseanlegg

Rørinspeksjon og trykktest

Vi utfører trykktesting og rørinspeksjon for å avdekke feil eller vurdere tilstanden på alle typer vann- og avløpsrør. Dette utføres med våre selvgående kameraer. Vi har tre kamerabiler operative i Midt-Norge.

Supersugere

Våre to supersugere hjelper deg å fjerne alle typer masser som stein, pukk, leire, sement, jord og sand. Disse har stor kapasitet.

Rørfornying

Vi kan bistå med rehabilitering av dine gamle rør. Rørfornying skjer ved at en strømpeforing blir ført inn i det eksisterende avløpsrøret.

Kurs og rådgiving

Vi har spesialkompetanse som vi ønsker å dele med andre i bransjen. Derfor holder vi regelmessige ADR-kurs (transport av farlig gods) for sjåfører og avsenderkurs for onshore- og offshore-virksomheter. Vi tilbyr også ulike konsulenttjenester og leier ut sikkerhetsrådgivere, innenfor blant annet avfallshåndtering , risikoanalyser og avfallsplaner

Bilpark på biodrivstoff

I God flyt er vi vårt ansvar bevisst, og tar klima og miljø på alvor. Derfor har vi blant annet oppgradert bilparken vår til å kjøre på biodrivstoff.

Alle våre oppdrag blir grundig dokumentert og vi fører detaljert klimaregnskap.

Supersuger

Våre Supersugere tar seg av de virkelig tøffe oppgavene.  Dette er en maskin som kan suge ulike typer masser – også grove og tørre materialer.

Den kan også benyttes for å blåse forskjellige masser, f.eks. singel, over lengre distanser. 

Solide aktører i god flyt

Sammen er vi Midt-Norges ledende aktør innen VA-teknikk

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

Hvem er vi

God flyt VA teknikk er et samarbeid mellom flere store aktører i midt-norge.